Οι επιχειρήσεις στηρίζουν την καθημερινή τους λειτουργία στο πληροφορικό τους σύστημα. Η υλοποίηση της στρατηγικής και η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απαιτεί και ένα εξελισσόμενο λογισμικό.

Οι εφαρμογές μας εξελίσσονται, παρέχοντας συνεχώς επικαιροποιημένο και σύγχρονο λογισμικό. Με ενεργό το Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων η επένδυσή σας αποκτά περισσότερη αξία. Δείτε τα οφέλη που σας παρέχει το Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων, καθώς και τις υπηρεσίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Διαρκώς σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα

Ενσωματώνονται διαρκώς νέες δυνατότητες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και αναβαθμίζουν την παραγωγικότητα.

Νομοθετική & Φορολογική προσαρμογή

Το λογισμικό σας επικαιροποιείται σύμφωνα με τις νομοθετικές και φορολογικές αλλαγές που προκύπτουν, διασφαλίζοντας την τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Άμεση υποστήριξη

Ευκολότερη υποστήριξη του λογισμικού σας, καθώς είναι ενημερωμένο και επιτρέπει τη γρηγορότερη υλοποίηση νέων επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για να καλύπτει η επιχείρηση τις σύγχρονες ανάγκες της.

Αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων

Η ικανότητα του λογισμικού να συμβαδίζει με την ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία, διασφαλίζει την εγκατάσταση και την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης, καθώς και την επικοινωνία του λογισμικού με άλλα συστήματα.

Για διευκρινίσεις: CBS 210 58 10 220, email [email protected].

Let's Get in Touch

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας!

Certified Partners

ΣΙΦΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ
22840 28989

ΚΡΗΤΗ
28151 00100
www.planetit.gr

ΤΗΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ
22830 21201
www.e-komvos.gr

ΜΥΚΟΝΟΣ
69703 35856
www.webee.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
698 810 4870
https://www.upg.gr/

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
22860 28107
https://webtagsantorini.gr/