Η Νο 1 ολοκληρωμένη λύση για τη διαβίβαση παραστατικών στο Δημόσιο τομέα είναι εδώ!

Καλύπτει την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του δημοσίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
  • Αυθεντικοποίηση παραστατικών Β2Β και Β2C (χωρίς την χρήση φορολογικών μηχανισμών)
  • Αποστολή παραστατικών
  • Αρχειοθέτηση παραστατικών
  • Αυθεντικοποίηση παραστατικών Β2G (Business to Government)
  • Online Σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.
  • Αποδοχή από τον πελάτη

Έχεις voucher? Έχεις 100% Επιδότηση .