Επωφεληθείτε από την Προωθητική Ενέργεια έως 30/6/2022!

Ανταποκριθείτε με ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις προσφέροντας στην επιχείρησή σας τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές και...

  • Συμβατότητα του λογισμικού σας με την πλειοψηφία των Λογιστικών Γραφείων
  • Εναρμόνιση με την πλατφόρμα myDATA της AAΔΕ
  • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου, Epsilon Digital

Ολοκληρωμένες Εφαρμογές
για όλες τις επιχειρήσεις

Yποστηρίζει και απλοποιεί όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης αυξάνοντας την ταχύτητα, τον έλεγχο, την οργάνωση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της

PYLON ERP
PYLON Commercial
PYLON CRM
PYLON Retail
PYLON Hospitality
PYLON Restaurant

Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα,
Εξέλιξη Στηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρήσής σας!

Επιχειρηματικό λογισμικό για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, με πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες που απαιτούν πλούσια λειτουργικότητα, ευελιξία, επεκτασιμότητας!

Galaxy Enterpirse Suite
Galaxy Commercial
Galaxy CRM
Galaxy Retail
Galaxy Hotel
Galaxy Restaurant

Όροι και προϋποθέσεις*

Η παρούσα προσφορά αφορά νέους πελάτες οι οποίοι δεν κατείχαν εμπορικές εφαρμογές του ομίλου εταιρειών της Epsilon Net και αφορά την αγορά:

Του πληροφοριακού συστήματος PYLON για Commercial (Start, Standard, Advanced), CRM, Retail, Hospitality & Restaurant

Του πληροφοριακού συστήματος GALAXY Enterprise Suite, Commercial, CRM, Retail, Hospitality & Restaurant

Η έκπτωση του 50% αφορά στις άδειες χρήσης αορίστου χρόνου (on-premise). Επίσης, για το πρώτο έτος στο ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων παρέχονται δωρεάν επιπλέον 12 μήνες.

Για τις εγκαταστάσεις Cloud – Rental / SaaS η έκπτωση διαμορφώνεται στο 20% της ετήσιας αξίας χρήσης για το πρώτο έτος και παρέχονται δωρεάν επιπλέον 6 μήνες χρήσης για τις Rental / SaaS εγκαταστάσεις και 4 μήνες για τις Cloud.

Η προσφορά ισχύει έως και τις 30/6/2022 και δεν λειτουργεί προσθετικά με άλλες ενεργές προωθητικές ενέργειες.