Το Business Tax System ενσωματώνει λειτουργικότητες του Tax System, της πιο επιτυχημένης εφαρμογής φορολογίας και διαχείρισης εντύπων, για να διαχειρίζεστε εύκολα, γρήγορα και αυτοματοποιημένα τα φορολογικά σας έντυπα, σε μία εφαρμογή!

Διαθέτει 10 μοναδικές λειτουργικές δυνατότητες:

 1. Αυτόματη άντληση των οικονομικών
  δεδομένων από διάφορους φορείς όπως ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κλπ
 2. Αυτοματοποιημένη συμπλήρωση και υποβολή όλων των Εντύπων Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, Υπεραξίας, ΚΒΣ, Μητρώου, Κεφαλαίου
 3. Ακρίβεια και νομοθετική συμμόρφωση στην Εκκαθάριση Φόρου φυσικών & νομικών προσώπων μέσω της αυτόματης ενημέρωσης των έκτακτων αλλαγών
 4. Δημιουργία και υποβολή του εντύπου Πόθεν Έσχες αυτόματα
 5. Εύκολη παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω της αυτόματης εμφάνισής τους στο Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 6. Αυτόματοι έλεγχοι υποβολής των μηνιαίων υποχρεώσεων, με τη λήψη του αποδεικτικού και της Ταυτότητας Οφειλής
 7. Ασφαλής διαχείριση των αρχείων Υπόχρεων, Λογιστών και Νομίμων Εκπροσώπων μέσω της σύνδεσής τους με Έντυπα και Ενέργειες Ημερολογίου
 8. Διασύνδεση με όλες τις online υπηρεσίες του Taxisnet μέσα από το κύκλωμα των e – Υπηρεσιών
 9. Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχείων
  με δυνατότητα συσχέτισης με συγκεκριμένα έντυπα
 10. Ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση ακινήτων και μισθωμάτων μέσα από τις λειτουργικότητες του EasyPROPERTY Business